Betalingsvoorwaarden

Ergotherapie online maakt gebruik van de betalingsvoorwaarden die door de beroepsvereniging zijn vastgesteld.

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL91 KNAB 0257 0971 55 ten name van Ergotherapie Online. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd klant- en factuurnummer.

Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14
dagen aan ons te voldoen.

Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.