Dementie

mantelzorger

Bij dementie gaan hersencellen kapot, waardoor er functies van de hersenen verloren gaan.  Er zijn zo’n 50 verschillende vormen van dementie die verschillende delen in de hersenen kunnen aantasten. Er zijn ook ziektes waarbij dementie vaker optreedt, zoals bij de ziekte van Parkinson, Huntington, aids of bij de schildersziekte (OPS). Bij dementie gaat het denkvermogen geleidelijk aan achteruit, waardoor na verloop van tijd een normaal zelfstandig leven niet meer mogelijk is.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn:

Ziekte van Alzheimer:

Dit is de meest voorkomende vorm van dementie. Personen met Alzheimer hebben geheugenverlies, moeite om gesprekken te volgen , moeite met beslissingen nemen en persoonlijkheidsveranderingen.

Vasculaire dementie:

Bij deze vorm van dementie ontstaan hersenbeschadigingen door stoornissen in de bloedvoorziening van de hersenen, waardoor er beroertes en TIA’s kunnen ontstaan. De symptomen zijn afhankelijk van de gebieden in de hersenen waar deze zich hebben voorgedaan.

Lewy body dementie:

Kenmerkend voor deze vorm van dementie is de combinatie van een verminderd denkvermogen, visuele hallucinaties. Er kunnen bewegingsstoornissen ontstaan die ook bij de ziekte van Parkinson voorkomen, zoals stijfheid, moeite met lopen en vaker vallen. Typerend voor deze vorm van dementie is dat de klachten gedurende de dag kunnen variëren.

Frontotemporale dementie:

Dit is een vorm van dementie die het meest voorkomt bij mensen onder de 65 jaar. Kenmerkend is de gedragsverandering. Er kunnen ook klachten ontstaan met initiatief, moeite met jezelf remmen of je kunt moeizamer met onverwachte gebeurtenissen omgaan. Er kunnen ook geheugenproblemen ontstaan, maar die staan niet op de voorgrond.


Ergotherapie bij dementie

Ergotherapeuten kunnen op verschillende momenten in het traject bij dementie worden ingeschakeld voor onderzoek, behandeling en advisering van de getroffene van dementie en de mantelzorger(s).

In een vroeg stadium van dementie kan een ergotherapeut ondersteunen bij de onderzoek naar de functionele beperkingen die de persoon ervaart in het dagelijks leven. 

Een behandel en adviestraject kan ingezet worden met als doel het maximaliseren van betrokkenheid bij de dagelijkse activiteiten, vergroten van de veiligheid en het behouden van de kwaliteit van leven.

Afhankelijk van het stadium van de ziekte, de woonomgeving en de hulpvraag zal een ergotherapeut verschillende behandelvormen en ondersteuning bieden.

Ook voor familie of mantelzorgers kan ergotherapie ingezet worden. Een ergotherapeut geeft voorlichting over het ziektebeeld en geeft handvatten hoe u en de getroffene praktisch om kunnen gaan met gevolgen van dementie. Mantelzorgers krijgen de taak van verzorgen er vaak “bij”, waardoor begeleiding bij- en voorkoming van overbelasting en stress een belangrijk onderdeel is in de behandeling.