Zuurstoftekort

Hersenletsel door zuurstoftekort ontstaat wanneer de hersencellen gedurende een langere periode geen of te weinig zuurstof krijgen.

Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen, waardoor er zuurstoftekort in het brein kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een reanimatie of hartstilstand,  een langdurige epileptische aanval of bij longproblemen. Oorzaken van buitenaf kunnen ook leiden tot zuurstoftekort, zoals door verdrinking, verstikking of door verblijf op hoogte.

Glucose en zuurstofrijk bloed wordt door het hart rondgepompt en stroomt het brein binnen. Dit is als  brandstof voor de hersencellen waardoor ze kunnen leven en werken. Bij een tekort aan brandstof kunnen er overal in het brein cellen afsterven en dus schade ontstaan. De gevolgen zijn uiteenlopend, van volledig herstel tot een leven waarbij je volledig afhankelijk bent van anderen.

Sommige gebieden in het brein lijken meer gevoelig voor zuurstoftekort, zoals de gebieden die een grote rol spelen bij het geheugen, het controleren van bewegingen, het waarnemen/zien en spraak.  

Gedurende de hartstilstand krijgen de hersenen geen zuurstof en hierdoor kan cerebrale ischemie optreden met uiteindelijk diffuse hersenschade. De gevolgen hiervan kunnen zich zowel fysiek, cognitief als in gedrag manifesteren. Tot 50% van de patiënten ervaart 6 maanden na het incident nog steeds cognitieve functiestoornissen en beperkingen in het dagelijks leven. (Multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie, 2011)


Ergotherapie bij zuurstoftekort

Ergotherapeuten zullen de behandeling richten op de overgebleven functionele capaciteiten en de invloed daarvan op het dagelijks leven. Met een ergotherapeut werk je aan het herstellen van vaardigheden en het maximaliseren van je zelfstandigheid tijdens de dagelijkse activiteiten.

Naar gelang de klachten kan ergotherapie bestaan uit:

  • energiebesparende technieken,
  • stress management,
  • strategietraining bij bijvoorbeeld visuele problemen of geheugenklachten,
  • het trainen en aanpassen van activiteiten.

Daarnaast kan ergotherapie een grote rol spelen bij het oppakken van je werk(zaamheden) of het zoeken naar alternatieven.