Prijslijst (per 1 januari 2019)

Kennismakingsgesprek: gratis
Behandeling van 30 minuten: €30
Behandelinhoudelijk emailcontact: €30

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Het is mogelijk om per behandelsessie/videoconsult te betalen. Voor een sessie met de ergotherapeut betaal je 15 euro per kwartier. De gemiddelde tijdsduur voor een behandelsessie is 30 tot 60 minuten. 

Het is mogelijk om de behandeling (of een deel daarvan) 'schriftelijk' te krijgen; via chat of email binnen onze beveiligde behandelomgeving. Hiervoor geldt het tarief van 30 euro per inhoudelijk contact.

In het eerste gesprek wordt zo mogelijk een schatting gemaakt van de totale behandelkosten. Je kunt er voor kiezen om per sessie te betalen of het hele bedrag voor de behandeling vooruit te betalen. Je ontvangt per mail een factuur voor de behandeling. Niet gebruikte sessies worden natuurlijk gerestitueerd. 

Online ergotherapie is vrijgesteld van BTW.


Vergoedingen

Behandeling bij ons wordt niet altijd vergoed. Het is dus raadzaam om vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Ergotherapie online werkt contractvrij, dit betekent dat we geen afspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraar. We willen de behandeling geven naar deskundig inzicht en niet verplicht worden om bepaalde vormen van behandeling te geven. Dit zijn verplichtingen die wel worden opgelegd vanuit de zorgverzekeraar. Uit onderzoek blijkt dat online behandelingen vaak korter duren dan gemiddeld en daarnaast hanteren we een scherp tarief. Het is belangrijk om te bedenken dat ergotherapie in het basispakket zit en bij declaratie aan de zorgverzekeraar dus eerst het eigen risico wordt aangesproken. De kosten voor therapie kunnen zelfs lager uitvallen mits je nog geen aanspraak hebt gedaan op je eigen risico.