Licht traumatisch hersenletsel

traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel (THL) ontstaat door krachten van buiten het lichaam. Je kunt dan denken aan een auto-ongeluk of een val van een trap. Het hersenweefsel botst hard tegen de binnenkant van de schedel, waardoor het brein beschadigt raakt. Een andere oorzaak is wanneer er een (scherp) voorwerp het brein binnenkomt.

Er zijn verschillende soorten traumatisch hersenletsel, namelijk:

  • hersenschudding: De verbindingen tussen de hersencellen raken beschadigd. Soms is er sprake van een kortdurend geheugenverlies of bewustzijnsverlies. De medische term is commotio cerebri.
  • Hersenkneuzing: Door de klap gaat hersenweefsel kapot. Er ontstaat bloed of vocht in het brein waardoor er druk op het hersenweefsel ontstaat. Dit kan tot blijvende restverschijnselen leiden. De persoon is minimaal 15 minuten buiten bewustzijn is geweest en er sprake is van minimaal 60 minuten geheugenverlies. De medische term is contusio cerebri.
  • Hersenfractuur: Door de klap is de schedel beschadigd geraakt. De medische tem is trauma capitis.

De gradaties van het traumatisch hersenletsel variëren van licht tot ernstig. Licht THL heeft de beste prognose, maar ook in deze categorie kan er sprake zijn van langdurig aanhoudende cognitieve en emotionele klachten ondanks ogenschijnlijk compleet herstel. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, slaapstoornissen, vergeetachtigheid, overgevoeligheid voor licht en geluid en hoofdpijn.


De  rol van een ergotherapeut bij licht traumatisch hersenletsel

Op diverse momenten na het letsel kun je in aanraking komen met een ergotherapeut, zoals in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of thuis. Hieronder staan een aantal voorbeelden wanneer ergotherapeutische behandeling raadzaam kan zijn:

  • Als je het gevoel hebt dat je overbelast raakt, of juist tot niets komt.
  • Bij klachten van vermoeidheid, wat ervoor zorgt dat je niet aan je taken toekomt of hierdoor niet goed voor jezelf of voor je familie kunt zorgen.
  • Je klachten het onmogelijk maken om je werk goed uit te voeren.
  • Je op zoek bent naar mogelijkheden hoe je in de praktijk om kunt gaan met overgevoeligheid of geheugenverlies.