Klachtenregeling

Als je bij een ergotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet je de hulp te bieden die je nodig hebt. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heb je een klacht? Lees dan verder.

Maak je probleem bespreekbaar
Bespreek je probleem eerst met jouw behandelend ergotherapeut. Misschien kom je er samen al uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent, of wat je bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat jouw behandelaar voldoende tijd voor je kan uittrekken. Je kan dan samen op zoek naar een bevredigende oplossing.

Advies over patiëntrechten en klachtwegen
Als je het moeilijk vindt jouw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of je komt er samen niet uit, dan kan je het Adviespunt van Zorgbelang Nederland bij u in de buurt benaderen. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen.
Voor meer informatie en de regionale adviespunten: www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenloket Paramedici
Misschien heb je een ernstige klacht en wil je daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. Je kan een  klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met je opnemen: www.klachtenloketparamedici.nl