Privacy

Als online zorgverlener hebben we te maken met het verwerken van patiëntgegevens, waarbij we er alles aan doen om deze gegevens te beschermen. Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij je gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinde en dit volgens de geldende wetgeving gebruiken. Om inzichtelijk te maken hoe we omgaan met vertrouwelijke gegevens, is hieronder onze privacy verklaring te lezen.

Je gegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij jouw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen, zoals bij het opstellen van een patiëntendossier. Volgens de wet is het noodzakelijk om deze gegevens 15 jaar te bewaren.

Voor welke doelen verzamelen wij je gegevens?

Op de eerste plaats gebruiken we je gegevens uiteraard voor de zorgverlening. We gebruiken je gegevens ook voor de afhandeling van de administratie. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht je gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer je informatie opvraagt bijvoorbeeld middels het contactformulier, maken wij ook gebruik van je gegevens om een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij je gegevens?

Wij verzamelen gegevens ten behoeve van het ergotherapeutisch dossier. Dit houdt in dat we de verwijzing, persoonlijke gegeven, en relevante correspondenties (middels contactformulier of email) opslaan. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer je bent doorverwezen of wanneer wij een dossier van een andere zorgverlener overnemen. De gegevens worden versleuteld en opgeslagen in een beveiligde cloud omgeving.
We maken gebruik van Cookies. Als je de website bezoekt wordt er gevraagd of je het gebruik van cookies wilt accepteren. Cookies zijn kleine bestanden die een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Met cookies kan informatie over het websitebezoek worden verzameld. We maken gebruik van functionele cookies; dit zijn cookies om de website naar behoren te laten werken zo onthouden deze bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat je gegevens niet met Google gedeeld worden.

Delen van gegevens met derden

Ergotherapie Online deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een verwerkersovereenkomst met de bedrijven die in onze opdracht je gegevens verwerken, om te zorgen voor veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Website: We verwerken de gegevens die je actief aan ons verstrekt via de website middels het contactformulier of het afsprakensysteem. Deze zullen na 3 maanden na het laatste contact worden verwijderd. We maken gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden van je websitebezoek. De IP-gegevens zijn geanonimiseerd.

E-mail: Verloopt via Strato en Protonmail.  Alle communicatie via e-mail zal binnen 3 maanden na het sluiten van je dossier worden verwijderd.  Alle bijzondere persoonsgegevens die je per mail naar ons verzend zal na het lezen direct uit ons email account worden verwijderd. Emails die ergotherapie Online verstuurd met bijzondere persoonsgegevens zullen versleuteld worden. Als er informatie wordt uitgewisseld wat van belang is voor je behandeling, kan deze informatie worden beschreven in je behandeldossier.

Behandelomgeving
Voor de online behandelomgeving maken we gebruik van Pluform. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst is je naam en e-mailadres noodzakelijk. Alle informatie die binnen Pluform wordt gedeeld is beveiligd en wordt niet gedeeld met derden. We zullen 3 maanden na het laatste contact je account verwijderen. Skype verwerkt audio en video en wordt gebruikt bij het beeldbellen tijdens de behandeling. Skype is onderdeel van Microsoft en voldoet aan de US-EU Privacyshield. 

Zorg
De ergotherapeut zal een behandeldossier aanmaken. Dit zal ten alle tijdens veilig worden opgeslagen in een versleutelde cloud-omgeving van Strato. Er kan informatie gedeeld worden met andere zorgverleners, zoals je huisarts of bijvoorbeeld je fysiotherapeut. Hiervoor zal eerst toestemming worden gevraagd.

Jij!
Je hebt rechten ten aanzien van je eigen behandeldossier:

  • Recht van inzage in de gegevens die in je dossier zijn opgenomen;
  • Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in je dossier;
  • Vernietiging van je dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).
Contact en vragen

Mocht je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben, kan je contact opnemen met info@ergotherapieonline.nl